Helpt u de juiste keuze te maken
Producten

Producten

Loopbaandvies

  • scan: in een 5 tal gesprekken wordt een quickscan gemaakt van de huidige situatie en de moeglijkheden op de korte termijn. In te zetten als er geen zwaardere onderliggende problemtaiek speelt.
  • loopbaandviestraject: in een 12 tal bijeenkomsten wordt een gedegen onderoek uitgevoerd naar de vaardigheden en kwaliteiten van de kandidaat. Het resultaat is een persoonlijk profiel waar de kandidaat zelfstandig de markt mee op kan. De kandidaat za tijdens dit traject groeien in besef van eigen mogelijkheden en kunnen; kortom hij/zij wordt tevens sollicitatierijp.
  • outpalcement: begeleiding naar ander werk bij een andere werkgever. Doorlooptijden zijn altijd afhankelijk van de specifieke situatie e varieeren tusse 6 tot 12 maanden. Doel is altijd passend werk waarin je gezond verder kunt.


Coaching

In die situaties waar er het huidige functioneren tot verbetering moet worden gebracht , is coaching het aangewezen middel. Aan de hand van situaties uit de dagelijkse praktijk wordt er gewerkt aan de beoogde verbetering. Het zijn altijd traject waar persoonlijke groei en leren hand in hand gaan. Coaching wordt aangemerkt als een leer-werktraject en is daarom vrijgesteld van BTW.

Het aantal bijeenkomsten wordt vooraf vastgesteld.


Re-integratie

Bij re-integratie is de ziekte, of de beperking altijd de katalysator. De opbouw van de trajecten zijn te vergelijken met de loopbaanadviestrajecten. In deze trajecten wordt rekening gehouden met de beperking, maar de nadruk ligt op de mogelijkheden die er zijn. Uiteraard worden deze trajecten altijd uitgevoerd binnen de kaders van de wet en regelgeving.


HomeInfoProducten